2102/IL/94

Vapauttava

Ilmaisjakelulehden artikkelin pääpaino oli auringon valon haittavaikutusten ja suojautumistarpeen esittelemisessä. Suhteellisen pitkän artikkelin loppupuolella mainittiin yksi tuote esimerkkinä aurinkovoidesarjasta, jota muun muassa astmaatikot voivat käyttää. Neuvosto korosti pidättyvyyttä tuotemerkkien kertomisessa, mutta piti artikkelia luonteeltaan informatiivisena. Kantelu ei johtanut enempiin toimiin.

KANTELUKantelija kiinnittää huomiota siihen, että Pohjois-Kymenlaakson artikkelissa 7.7.1994 ”Auringonpalvojan suojautumiskeinoina voiteet ja vaatetus” toistetaan useasti yhden valmisteen nimeä. Jos kyseessä olisi mainos, silloin siinä pitäisi olla ”ilmoitus” -merkintä. LEHDEN VASTAUSPohjois-Kymenlaakson päätoimittaja Ilkka Korpio toteaa, että lehti julkaisee omana puolen sivun kokonaisuutenaan terveydenhoitoon liittyviä mainoksia. Loppusivulla julkaistaan terveysaiheisia toimituksellisia tekstejä, mutta niillä ei ole mitään tekemistä palstan ilmoittajien kanssa. Lehden julkaiseman, auringon haittavaikutuksia koskeneen jutun oli tehnyt free lance -toimittaja ja se oli toimitettu lehdelle vapaasti julkaistavaksi. Juttu perustui Keski-Suomen Allergiayhdistyksen toiminnanjohtajan haastatteluun. Se, että jutun lopussa esiintyi kaksi kertaa Coppertone -sana ei voi tehdä juttua tuomittavaksi. Juttua ei julkaistu mainostarkoituksessa, vaan ihmisten informoimiseksi. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että piilomainonta kaikissa muodoissaan torjutaan. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Pohjois-Kymenlaakson artikkelissa kerrottiin auringon säteilyn haittavaikutuksista. Asiaa selvitteli artikkelissa haastateltu Keski-Suomen Allergiayhdistyksen edustaja. Neuvoston mielestä artikkeli oli luonteeltaan informatiivinen. Artikkelin pääpaino oli auringon valon haittavaikutusten ja suojautumistarpeen esittelemisessä. Tuotemerkki kerrottiin suhteellisen laajan artikkelin loppupuolella, esimerkkinä aurinkovoidesarjasta, jota muun muassa astmaatikot voivat käyttää. Neuvoston mielestä Pohjois-Kymenlaakson artikkelilla oli informaatioarvoa lukijoille ja artikkelin julkaisemista voidaan sen vuoksi pitää journalistisesti perusteltuna. Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa pidättyvyyttä tuotemerkkien kertomisessa. Tuotemerkkiä ei tulisi mainita ilman erityisiä syitä. Neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.