8139/UL/22

Vapauttava

Lehden julkaisema kooste yksityistiloissa kuvatuista pääministerin seurueen bilevideoista ei sisältänyt erityisen arkaluonteisia yksityiselämään kuuluvia seikkoja. Lisäksi sen julkaisulla oli yhteiskunnallista merkitystä. Siten videokoosteen julkaisu ei loukannut pääministerin tai muiden siinä esiintyneiden ihmisten yksityisyyden suojaa.

Kantelu 19.8.2022

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien 17.8.2022 julkaisemaan verkkojuttuun Somessa leviää vauhdilla bilevideo Sanna Marinista – pääministeriltä niukka kommentti.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009011256.html

Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeeseen 27, jonka mukaan yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Kantelussa todetaan, että useiden medioiden julkaisema niin kutsuttu bilevideo pääministeri Sanna Marinista oli kuvattu vapaa-ajalla yksityisasunnossa ja sen sisältö meni hyvin syvälle yksityiselämän piiriin. Marin ei ollut itse julkaissut videota, eikä sitä ollut kantelijan tulkinnan mukaan selvästikään tarkoitettu julkaistavaksi.

Kantelijan mielestä video oli luonteeltaan niin yksityinen ja arkaluontoinen, että hän toivoo Julkisen sanan neuvoston punnitsevan, oliko sen julkaisulle todella poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten videon julkaisseet mediat itse olivat julkaisemista perustelleet. Kantelussa huomautetaan, ettei videon sisältö liittynyt pääministerin viranhoitoon. Kantelijan mielestä videota olisi ollut tarvittaessa mahdollista referoida sanallisesti ilman sen julkaisua.

Kantelija katsoo, että vaikka pääministerin yksityisyyden rajat ovat toki erilaiset kuin rivikansalaisella, pääministerilläkin täytyy olla jonkinlainen yksityiselämän alue. Kantelun mukaan pääministerin yksityiselämän piiriin kuuluvaa materiaalia julkaistiin ilman asianomaisen suostumusta, ja julkaisu oli omiaan aiheuttamaan pääministerille vahinkoa ja kärsimystä.

Kantelija ei ole pyytänyt pääministerin suostumusta kantelulleen. Hän toivoi Julkisen sanan neuvoston ottavan kuitenkin kantelun käsittelyyn, koska katsoo pääministerin yksityisyyden rajojen olevan yleisesti merkittävä asia. Kantelijan toiveen mukaisesti neuvosto otti kantelun käsittelyyn asian periaatteellisen merkityksen vuoksi asianomaisten suostumusta edellyttämättä. Päätoimittajaa pyydettiin huomioimaan vastauksessaan sekä pääministerin että muiden videolla näkyvien henkilöiden yksityiselämän näkökulma.

Päätoimittajan vastaus 12.10.2022

Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti toteaa vastauksessaan, ettei Ilta-Sanomat julkaissut sosiaaliseen mediaan levinnyttä, yksityisasunnossa kuvattua kotibilevideota kokonaisuudessaan, koska lehti ei katsonut sen olevan journalistisesti perusteltua muun muassa yksityiselämän suojan ja uutisoinnin yhteiskunnallisen merkityksen välillä tekemänsä punninnan perusteella. Sen sijaan Ilta-Sanomat laati videosta kaksi lyhyttä videokoostetta, joissa tuli tiivistetysti ilmi pääministerin toiminta ja kyseessä olleiden juhlien luonne.

Päätoimittaja toteaa, ettei videoilla voi katsoa olleen mitään erityisen arkaluonteista, mutta sen sijaan niillä oli hänen mukaansa merkittävää yhteiskunnallista merkitystä. Ilta-Sanomat perustelee videon julkaisemista seuraavasti:

  1. Video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa ainutlaatuisesti, jopa ulkomaita myöten. Päätoimittajan mukaan oli selvää, että kyseessä oli uutinen ja jopa kansainvälisesti suuri uutinen.
  • Sanna Marin on erittäin kovan luokan vallankäyttäjä: hän on valtakunnan merkittävimmän operatiivisen vastuun määräaikaista luottamustehtävää hoitava henkilö. Päätoimittajan mukaan journalismissa on relevanttia käsitellä sitä, ketkä kuuluvat tällaisen henkilön lähipiiriin. Video valotti tätä hänen mielestään aivan uudella tavalla. Se, että pääministerin lähipiiriin vaikuttaa kuuluvan joukko sosiaalisen median vaikuttajia, on päätoimittajan mielestä sekä kiinnostavaa että jossain määrin myös yllättävää ja poikkeavaa perinteisiä politiikan piirejä ajatellen.
  • Päätoimittaja toteaa, että videolla näkyneet juhlijat ovat julkisuuden henkilöitä, jolloin heidän yksityisyydensuoiansa on alentunut. Osa heistä jakaa aktiivisesti juhlintakuviaan myös julkisilla sosiaalisen median alustoilla. Pääministerin kanssa olivat kyseisellä videolla juhlimassa muun muassa valokuvaaja Janita Autio, muusikko Alma Miettinen, Alman kaksossisko Anna, stylisti Vesa Silver, radiojuontajat Tiina Wikström sekä Karoliina Tuominen, jotka tanssivat pääministerin kanssa. Julkisuuteen tulleen kuvamateriaalin perusteella joukossa oli vain yksi poliitikko, eli pääministerin puoluetoveri Ilmari Nurminen, joka on yhdistetty Marinin vapaa-ajanviettoon aiemminkin. Valokuvaaja Janita Autio puolestaan yhdistettiin Sanna Mariniin jo aiemmin kesällä, kun hän otti pääministerissä Ruisrock-festivaaleilla kuvan, joka levisi somessa ja mediassa. Ilta-Sanomat kertoi videon julkitulon jälkeen pääministerin juhlaseurueen jäsenten taustoista.
  • Kohtaan c liittyen oli päätoimittajan mielestä relevanttia herättää keskustelua siitä, mitkä ovat pääministerin verkostot ja miten vaikutussuhde toimii. Julkisuuteen tulleiden tietojen ja juhlintavideon kautta suomalaisille äänestäjille avautui uudenlainen kuva pääministeristä ja hänen lähipiiristään. Oliko kyseessä vain samanhenkisten ihmisten ystäväjoukko vai oliko somevaikuttaiilla kenties haluja ja/tai pyrkimystä vaikuttaa Marinin ajatteluun ja päätöksentekoon? Miten poliittinen vallankäyttäjä voi hyötyä saamalla näkyvyyttä tietyissä piireissä, ja miten puolestaan somevaikuttajat itse mahdollisesti hyötyvät siitä, että pääsevät ylimmän vallan lähelle?
  • Päätoimittajan mukaan on myös hyvä huomata, että poliittinen kulttuuri on muuttunut. Yhä useampi poliitikko rakentaa sosiaalisessa mediassa tietoisesti imagoaan. Näin tekee päätoimittajan mukaan myös Sanna Marin, joka on kiistatta Suomen ylivoimaisesti tunnetuin poliittinen sometoimija, aina maanrajojen ulkopuolellakin. Marinilla on Instagramissa peräti noin miljoona seuraajaa. Päätoimittaja toteaa, että pääministeri itse jakaa omalla Instagram-tilillään erittäin aktiivisesti itsestään filtteröityjä kuvia ja videoita ja muokkaa niiden avulla julkista kuvaansa haluamaansa suuntaan. Ilta-Sanomat on raportoinut myös tästä ilmiöstä.

Kun pääministeristä sitten tulee julkisuuteen toisenlaista kuvamateriaalia kuin mitä hän itse aktiivisesti jakaa, olisi päätoimittajan mielestä erikoista, jos asiaa ei voisi journalistisesti käsitellä ja myös näyttää lukijoille, mistä on kyse – eritoten ottaen huomioon, että pääministeri itse on sanonut haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota.

Lisäksi video nosti yleiseen keskusteluun, oliko lomalta töihin palannut pääministeri ollut aamuyöllä ja aamulla toimintakykyinen nykyisessä maailmantilanteessa, ja millaisissa tilanteissa hänen sitä mahdollisesti pitäisi olla.

Kaikkinensa kyse oli päätoimittajan mukaan yhteiskunnallisesti merkittävästä videomateriaalista, jonka käsittely mediassa oli monesta eri näkökulmasta relevanttia.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan videokoosteen, jossa pääministeri Sanna Marin lauloi, tanssi ja juhli julkisuudesta tunnettujen henkilöiden kanssa. Videot oli kuvattu yksityistiloissa, ja ne olivat päätyneet laajempaan levitykseen yksityisen sosiaalisen median tilin kautta. Pääministeri on kertonut tienneensä, että häntä kuvattiin, mutta luottaneensa siihen, etteivät videot vuotaisi julkisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pääministeri kuuluu valtakunnan ylimpiin poliittisiin vallanpitäjiin, ja tämän vuoksi hänen on lähtökohtaisesti siedettävä myös arviointia, joka kohdistuu hänen toimintaansa vapaa-ajalla ja virkatehtävien ulkopuolella.

Vaikka videot oli kuvattu yksityistiloissa, pääministeri ja muut videolla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset tiesivät, että heitä kuvattiin. Siitä, tiesivätkö kaikki asianosaiset myös, että videot julkaistaisiin yksityisellä sosiaalisen median tilillä, on esitetty vastakkaisia näkemyksiä.

Lehti oli käyttänyt journalistista harkintaa valitessaan, mitä alun perin sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista tehdyssä koosteessa näytettiin. Videoilla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset juhlivat pääministerin seurassa, ja he olivat julkisuuden henkilöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia, joiden yksityisyyden suoja on heidän asemansa vuoksi alentunut. Kahden juhlijan kasvot oli sumennettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.

Neuvosto toteaa, ettei Ilta-Sanomien videokoosteessaan näyttämää laulamista, tanssimista ja juhlimista voi pitää Journalistin ohjeen 27 tarkoittamalla tavalla erityisen arkaluonteisena, eikä videon julkaisuun tässä tapauksessa vaadittu asianomaisten suostumusta. Lisäksi videomateriaalin julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä. Yleisöllä oli oikeus nähdä otteita keskustelua herättäneistä videoista omin silmin ja tehdä niistä omat tulkintansa. Samalla yleisö saattoi arvioida pääministerin toimintaa ja verkostoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Aarnipuro, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Anssi Marttinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Farhia Omer, Henrik Rydenfelt, Saara Salomaa, Asta Tenhunen ja Tuomo Törmänen.