5548/AL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Talouselämässä 22.5.2014 julkaistuun uutiseen “Vain Fimea löytänyt päihdearvoa – ESS: Luontaistuotekaupoista voi saada lääkeaineita, joita sieltä ei kuulu saada”. Kantelijoiden mukaan Talouselämä ei tarkistanut alkuperäisessä Etelä-Suomen Sanomien jutussa olleita oleellisia taustatietoja, vaan julkaisi virheellisen uutisen. ESS julkaisi oikaisun 2.6.2014, minkä jälkeen kantelijat pyysivät 3.6.2014 Talouselämää oikaisemaan sen verkkosivuilla olevan virheellisen uutisen.

Kantelijoiden mukaan lehti ei ollut heti valmis julkaisemaan oikaisua, vaan vetosi siihen, että juttu on jo poistunut STT:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan verkkopalvelusta. Kantelijat olivat toistuvasti yhteydessä lehteen ja vaativat oikaisua. He saivatkin 5.6.2014 tiedon, jonka mukaan STT julkaisee oikaisun, jonka myös Talouselämä samana päivänä julkaisi.

Kantelijat tyytyvät Talouselämän julkaisemaan oikaisuun, mutta haluavat neuvoston kannan, koska oikaisun saamisessa oli ongelmia eivätkä Talouselämän toimituksen ohjeet oikaisumenettelystä olleet yksiselitteisiä.

Talouselämän vastaus 22.9.2014

Päätoimittaja Reijo Ruokanen vastaa, että Talouselämä julkaisi verkkosivustollaan torstaina 22.5.2014 STT:n toimittaman jutun otsikolla “Luontaistuotekaupoista voi saada lääkeaineita, joita sieltä ei kuulu saada”. Tiistaina 3.6.2014 kantelija otti sähköpostilla toimitukseen yhteyttä ja pyysi huomioimaan, että STT:n jutun lähteenä olleessa Etelä-Suomen Sanomien jutussa oli ollut virheitä, jotka Etelä-Suomen Sanomat oli oikaissut maanantaina 2.6.2014. Toimitus vastasi kantelijalle sähköpostilla 3.6.2014, että juttu oli jo STT:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti poistunut verkkopalvelusta.

Kantelija ihmetteli Talouselämän vastausta uudessa sähköpostissaan (3.6.2014) ja kertoi olevansa yhteydessä STT:oon saadakseen juttuun ”virallisen” oikaisun. STT toimitti oikaisun 5.6.2014. Talouselämä julkaisi sen päätoimittajan mukaan viipyilemättä. Asiasta informoitiin myös kantelijaa, jonka mukaan asia oli nyt kunnossa. Oikaisu julkaistiin kaksi päivää ensimmäisen yhteydenoton jälkeen, kun STT sen toimitti.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. – –

Julkisen sanan neuvosto voi perussopimuksensa puitteissa käsitellä vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa. Tällä perusteella osapuolten väliset puhelin- ja sähköpostikeskustelut eivät kuulu neuvoston toimivallan piiriin, eikä se voi ottaa niihin kantaa.

Talouselämä julkaisi Suomen Tietotoimiston uutisen, jonka tietoja se ei tarkistanut ennen julkaisua. Uutisessa oli olennaisia virheitä. Kantelija esitti oikaisupyynnön 3.6.2014. Lehti julkaisi STT:n tekemän oikaisun heti sen saatuaan eli 5.6.2014.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Talouselämä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.