3557B/MTV/05

Langettava

Tuotteen ja kioskiketjun tunnusmerkkien näkyminen televisio-ohjelmassa oli mainosmaista ja tarkoituksellista, mikä oli omiaan hämärtämään toimituksellisen aineiston ja markkinoinnin rajaa. Tuotteella ja kioskiketjulla ei ollut ohjelman sisällön kannalta merkitystä. Langettava.

Subtv:ssä esitettiin syksyllä niin sanottua tosi-tv:tä Big Brotherin nimellä. Ohjelmassa suljettiin joukko ihmisiä taloon. Yksi kerrallaan heistä äänestettiin ulos, ja voittajaksi selvisi viimeiseksi jäänyt. Ohjelma syntyi ihmisten sosiaalisten suhteiden ja erilaisten toimintojen esittelystä suljetussa tilassa.

Kantelu 13.11.2005

Kantelijan mukaan Big Brotherissa on liikaa piilomainontaa R-Kioskin ja Fanipalan myötä. Päiväkirjahuoneen seinän väritys on sama kuin Fanipalan pussin.

Subtv:n vastaus 9.12.2005

Toimitusjohtaja Tomi Halonen viittaa 3.10.2005 JSN:ssä kirjattuun vastineeseen, jonka Subtv antoi samansisältöiseen kanteluun Big Brother -ohjelmasta. Halosen mukaan tavaroita, palveluita, nimiä, tavaramerkkejä tai toimintaa ei esitetä Subtv:n ohjelmissa mainostarkoituksessa tai niin, että esittäminen voisi johtaa yleisöä harhaan. R-kioski on funktionaalinen yhteistyökumppani, mutta ei ohjelman sponsori. Ilman sen apua Subtv olisi joutunut rakentamaan myymälän, koska ostoskäynti ja ostoksista solidaarisesti päättäminen ovat keskeinen osa päivittäistä elämää talossa. Fanipala on ohjelman sponsori, ja sen logo esitetään ohjelman alussa ja lopussa. Lavastus sisältää runsaasti erilaisia elementtejä ja värityksiä, jotka on tehty vain ja ainoastaan televisio-ohjelman ja -formaatin lähtökohdista.

Piilomainonta ja piiloteleostolähetykset ovat televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain mukaan kiellettyjä, eikä mainonnassa ja teleostolähetyksissä käytetä alitajunnan kautta vaikuttavaa tekniikkaa. Piilomainontaa ei kuitenkaan pidä sekoittaa tuotesijoitteluun, joka on sallittua niin EU:n tv-direktiivissä kuin Suomessa voimassa olevassa televisio- ja radiotoimintaa koskevassa laissakin. Subtv kieltää harjoittavansa piilomainontaa kuulutuksissa tai ohjelmatoiminnassa. Subtv pitää muutoinkin kaupallisten elementtien ja toimituksellisen aineiston rajan kirkkaana ja estää piilomainosvaikutuksen.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19). Julkisen sanan neuvosto antoi 12.10.2005 lausuman piilo- ja tekstimainonnasta, 3484/L/05. Neuvosto muistutti, että median uskottavuutta ei saa vaarantaa hämärtämällä kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajaa ja että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet näihin periaatteisiin.

Fanipala on Subtv:n Big Brother –ohjelman sponsori. Fanipala näkyy paitsi koko sarjan mainoskatkoilla ja sponsoritunnuksissa myös selkeästi päiväkirjahuoneen seinän kuvioinnissa ja värityksessä. R-kioskin tunnuksia tai muuta symbolia 13.11.2005 esitetyssä jaksossa ei ole, mutta muissa ohjelman jaksoissa ne ovat toistuneet.

Journalistinen uskottavuus edellyttää median riippumattomuutta. Katsojan on voitava luottaa siihen, että kaupallista aineistoa ei sekoiteta toimitukselliseen aineistoon. Median on itse pidettävä markkinoinnin ja toimituksellisen aineiston raja selkeänä. Tämä on tärkeä osa itsesääntelyä. Neuvosto korostaa myös periaatetta, jonka mukaan rajan on näytettävä myös ulospäin selkeältä – ei riitä, että sen sanotaan olevan selkeä. Fanipalan ja R-kioskin tunnusmerkkien näkyminen Big Brother-ohjelmassa oli Julkisen sanan neuvoston mielestä mainosmaista ja tarkoituksellista. Subtv ei kiistä Fanipalan ja päiväkirjahuoneen yhteyttä toisiinsa. Nämä seikat olivat omiaan hämärtämään toimituksellisen aineiston ja markkinoinnin rajaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Subtv on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.